Kurze Anmerkungen zur Traktatgliederung der Fundamentaltheologie

Hermann J. Pottmeyer

Abstrakt


Kilka uwag o podziale teologii fundamentalnej na traktaty

W artykule podjęty został problem najbardziej właściwej struktury teologii fundamentalnej. Jego autor opowiada się – formułując argumenty na rzecz swego stanowiska – za strukturą złożoną z czterech traktatów, a mianowicie z traktatu poświęconego religii, Objawieniu, Kościołowi i teologicznej epistemologii. Ponadto analizuje tradycyjną strukturę religia−Objawienie−Kościół w perspektywie zmian, jakie zaszły w traktacie o religii.


Słowa kluczowe


struktura teologii fundamentalnej; demonstrationes-traktaty w teologii fundamentalnej

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Alberigo G., Congar Y., Pottmeyer H. J.: Kirche im Wandel. Eine kritische Zwischenbilanz nach dem 2. Vatikanum. Düsseldorf 1982.

Fragen an Eugen Drewermann. Ed. H. J. Pottmeyer. Düsseldorf 1992.

Handbuch der Fundamentaltheologie. Ed. W. Kern, H. J. Pottmeyer, M. Seckler. Bd. 1-4. Tübingen 20002.

Kessler M., Pannenberg W., Pottmeyer H. J.: Fides quaerens intellectum. Beiträge zur Fundamentaltheologie. Tübingen 1992.

Kirche im Kontext der modernen Gesellschaft. Ed. H. J. Pottmeyer. München 1989.

Müller H., Pottmeyer H. J.: Die Bischofskonferenz. Theologischer und juridischer Status. Düsseldorf 1989.

Paul VI. und Deutschland. Ed. H. J. Pottmeyer. Brescia−Rom 2006.

Pottmeyer H. J.: Der Glaube vor dem Anspruch der Wissenschaft. Die Konstitution Dei Filius des 1. Vatikanischen Konzils. Freiburg 1968.

Pottmeyer H. J.: Die Rolle des Papsttums im 3. Jahrtausend. Freiburg 20022.

Pottmeyer H. J.: Towards a Papacy in Communion. Perspectives from Vatican Councils I and II. New York 1998.

Pottmeyer H. J.: Unfehlbarkeit und Souveränität. Die päpstliche Unfehlbarkeit im System der ultramontanen Ekklesiologie des 19. Jahrhunderts. Mainz 1975.

Pottmeyer H. J., Alberigo G., Jossua J.-P.: Die Rezeption des 2. Vatikanischen Konzils. Düsseldorf 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii