Ist die Gliederung der Fundamentaltheologie in Traktate eine sinnvolle Weiterführung der traditionellen Demonstrationes?

Josef Meyer zu Schlochtern

Abstrakt


Czy ujęcie struktury teologii fundamentalnej w traktaty jest znaczącym rozwinięciem tradycyjnych demonstrationes?

W artykule zostaje podjęta obrona tradycyjnego podziału przedmiotu teologii fundamentalnej na trzy demonstrationes. Pomimo jego krytyki po Vaticanum II łatwo zaobserwować bardzo częste występowanie we współczesnej (niemieckiej) teologii fundamentalnej, co jest poparte racjami metodologicznymi. Rozważania zawarte w artykule wspierają takie stanowisko poprzez analizę koncepcji traktatu i jego naukowego charakteru. Porównując na płaszczyźnie metodologii traktat z poetyczną teologią dogmatyczną niemieckiego teologa Alexa Stocka została wykazana konieczność rozwijania klarownych koncepcji religii, Objawienia i Kościoła (a także innych pojęć występujących w religii) w miejsce jedynie ich deskrypcji.


Słowa kluczowe


teologia fundamentalna; demonstrationes; traktat; teologia poetyczna

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii