Peter Hofmann. Die Bibel als erste Erkenntnisquelle der Theologie

Peter Hofmann

Abstrakt


Biblia jako pierwsze źródło poznania w teologii

W artykule zostało postawione pytanie: czy Biblia jest najważniejszym źródłem teologicznego poznania, czy „pierwszą teologią”? Wydaje się, że w Biblii znajduje się implicite „pierwsza teologia” Kościoła. Jednakże, jak sądzi B. S. Childs, tekst kanoniczny, ostateczny, nie utożsamia się z ostatecznym znaczeniem tekstu. Teologia akademicka reflektuje nad słowem Bożym właśnie po to, by poznać jego ostateczne znaczenie. Jako „druga teologia” jest ona zależna od Biblii jako tekstu pisanego i interpretowanego w Kościele. Dlatego głównym zadaniem teologii jest wydobycie owego teologicznego pokładu w Biblii i skonstruowanie metody pozwalającej to czynić (G. Steins). Biblia sama nie wystarczy, lecz musi być odczytywana wzgodności z Tradycją Kościoła jako jednym z najważniejszych locus theologicus. Podejście filozoficzne jest ważnym locus adscripticius, jednakże nie jest w stanie pomóc teologicznej apologetyce ani nie może zbudować wiary Kościoła.


Słowa kluczowe


Biblia; locus theologicus; pierwsza teologia; podejście kanoniczne; egzegeza biblijna; teologia systematyczna

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Böhler D.: Der Kanon als hermeneutische Vorgabe biblischer Theologie. Über aktuelle Methodendiskussionen in der Bibelwissenschaft. ThPh 77:2002, 161-178.

Childs B. S.: The New Testament As Canon. An Introduction. Philadelphia 1985.

Childs B. S.: Theologie der einen Bibel. Bd. 1-2. Freiburg i. Br. 1994.

Childs B. S: Biblical Theology. A Proposal. Minneapolis 2002.

Groß W.: Ist biblisch-theologische Auslegung ein integrierender Methodenschritt? In: Wieviel Systematik erlaubt die Schrift? Auf der Suche nach einer gesamtbiblischen Theologie (=QD 185). Frank-Lothar Hossfeld (Hg.). Freiburg i. Br. 2001, 110-149.

Hercsik D.: Die Grundlagen unseres Glaubens. Eine theologische Prinzipienlehre. Münster 2005.

Hofmann P.: Die Bibel ist die Erste Theologie. Ein fundamentaltheologischer Ansatz. Paderborn 2006.

Lohfink N.: Alttestamentliche Wissenschaft als Theologie? 44 Thesen. In: Wieviel Systematik erlaubt die Schrift? Auf der Suche nach einer gesamtbiblischen Theologie (=QD 185). Frank-Lothar Hossfeld (Hg.). Freiburg i. Br. 2001, 13-47.

Seckler M.: Über die Problematik des biblischen Kanons und die Bedeutung seiner Wiederentdeckung. ThQ 180:2000, 30-54.

Steins G.: Die „Bindung Isaaks” im Kanon (Gen 22). Grundlagen und Programm einer kanonisch-intertextuellen Lektüre (=HBS 20). Freiburg i. Br. 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii