Pokój dla świata. Znaczenie dialogu miedzyreligijnego (w kontekście „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijanskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II”) dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz Kościoła w Europie Środkowowschodniej (1965-2005). Red. Sławomir Jacek Żurek

Sylwia Górzna

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii