Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

„Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 9: Teologia fundamentalna i religiologia, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 9 Roczników Teologicznych.