Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 1 (2009) Kościoły chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie. Sesja naukowa w Instytutu Ekumenicznego KUL pt. „Zapomniani chrześcijanie”. Lublin 22 stycznia 2009 roku Szczegóły   PDF
Andrzej Kaim
 
Vol 2 (2010) Kościoły chrześcijańskie w Polsce Szczegóły   PDF
Leonard Górka
 
Vol 1 (2009) Ksiądz Profesor Leonard Górka SVD Szczegóły   PDF
Przemysław Kantyka, Stanisław Józef Koza, Alfons Labudda, Sławomir Pawłowski
 
Vol 1 (2009) Księga pamiątkowa „Różnić się w zgodzie” Szczegóły   PDF
Sławomir Pawłowski
 
Vol 2 (2010) Luter według Bultmanna Szczegóły   PDF
Przemysław Kantyka
 
Vol 1 (2009) Maryja w dialogu Kościoła polskokatolickiego i rzymskokatolickiego w Polsce Szczegóły   PDF
Stanisław Celestyn Napiórkowski
 
Vol 4 (2012) Misja ewangelizacyjna w Rosyjskim Kościele Prawosławnym Abstrakt   PDF
Leonard Górka
 
Vol 1 (2009) Misterium osoby w teologii Metropolity Johna Zizioulasa Abstrakt   PDF
Krzysztof Leśniewski
 
Vol 1 (2009) Mistyczny wymiar Kościoła Szczegóły   PDF
Leonard Górka
 
Vol 5 (2013) Myśliciele chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu na drodze filozoficzno-teologicznych poszukiwań scalającej mądrości Szczegóły   PDF
Krzysztof Leśniewski
 
Vol 4 (2012) Nauka o małżeństwie w „Ewangelickim Katechizmie dla Dorosłych” Abstrakt   PDF
Piotr Jaskóła
 
Vol 5 (2013) O ekologii ekumenicznie. Konferencja naukowa „«O ekologii ekumenicznie». Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”. Lublin, 23 stycznia 2013 roku Szczegóły   PDF
Marcin Składanowski
 
Vol 1 (2009) O powołaniu ekumenicznym teologa Szczegóły   PDF
Leonard Górka
 
Vol 1 (2009) Od Redakcji Szczegóły   PDF
Redakcja RTE
 
Vol 3 (2011) Panorama monastycyzmu bizantyńskiego w średniowiecznej Europie Szczegóły   PDF
Krzysztof Leśniewski
 
Vol 3 (2011) Podstawy jedności Kościoła w świetle Dekretu o ekumenizmie (DE 2) Abstrakt   PDF
Leonard Górka
 
Vol 2 (2010) Podstawy prawosławnego zaangażowania w ruch ekumeniczny Abstrakt   PDF
Warsonofiusz Doroszkiewicz
 
Vol 1 (2009) Poglądy eschatologiczne we współczesnej teologii prawosławnej Abstrakt   PDF
Jerzy Tofiluk
 
Vol 2 (2010) Polskie drogi ekumenii Szczegóły   PDF
Leonard Górka
 
Vol 1 (2009) Problematyka moralna w dokumentach synodów Kościołów ewangelickich w Polsce Abstrakt   PDF
Marcin Hintz
 
Vol 4 (2012) Problemy recepcji Dokumentu z Limy z perspektywy katolickiej Abstrakt   PDF
Marcin Składanowski
 
Vol 1 (2009) Program konferencji naukowej „Jeden Kościół – wiele darów. Różnić się w zgodzie” w 25-lecie istnienia Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, połączonej z wręczeniem księgi pamiątkowej Księdzu Profesorowi Leonardowi Górce z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniężno–Lublin, 1968-2008) Szczegóły   PDF
Redakcja RTE
 
Vol 3 (2011) Protestantyzm w kulturze Śląska Abstrakt   PDF
Piotr Jaskóła
 
Vol 2 (2010) Rola Światowej Rady Kościołów w ruchu ekumenicznym Abstrakt   PDF
Karol Karski
 
Vol 5 (2013) Rozumienie ekumenii w dyskusjach na II Soborze Watykańskim Abstrakt   PDF
Leonard Górka
 
51 - 75 z 105 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>