Vol 5 (2013)

Tom 5(60)

Czasopismo kontynuowane jest jako zeszyt 7 "Roczników Teologicznych"

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF

Artykuły

Hans-Georg Link
5-23
Hector Scerri
25-42
Przemysław Kantyka
PDF
43-54
Leonard Górka
PDF
55-74
Marcin Składanowski
PDF
75-90
Piotr Kopiec
91-103
Marzena Wiercińska
PDF
105-120
Walerian Bugel
PDF
121-135
Irena Saszko
PDF
137-150

Recenzje

Ekumeniczna analiza Katechizmu Kościoła Katolickiego
Przemysław Kantyka
PDF
151-154
Myśliciele chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu na drodze filozoficzno-teologicznych poszukiwań scalającej mądrości
Krzysztof Leśniewski
PDF
155-162

Sprawozdania

O ekologii ekumenicznie. Konferencja naukowa „«O ekologii ekumenicznie». Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”. Lublin, 23 stycznia 2013 roku
Marcin Składanowski
PDF
163-165
42 Kongres Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej. Ávila, 21-29 lipca 2013 roku
Piotr Kopiec
PDF
165-171
„Opór wobec dyktatur i odwaga cywilna wypływająca z odpowiedzialności chrześcijańskiej dzisiaj”. Międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL. Krzyżowa, 4-8 lipca 2012 roku
Piotr Kopiec
PDF
171-179

Bibliografia

Bibliografia obecnych i byłych pracowników Instytutu Ekumenicznego za rok 2011
Piotr Kopiec
PDF
181-189

Kronika

Działalność naukowa Instytutu Ekumenicznego w 2012 roku
Piotr Kopiec
PDF
191-201
Wykaz artykułów zamieszczonych w „Rocznikach Teologii Ekumenicznej” (wcześniej „Rocznikach Teologicznych” z. 7) w latach 1993-2012
Piotr Kopiec
PDF
203-221