Vol 3 (2011)

Tom 3(58)

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF

Artykuły

Przemysław Kantyka
5-16
Leonard Górka
PDF
17-32
Krzysztof Leśniewski
33-48
Krzysztof Leśniewski
PDF
49-70
Marcin Składanowski
PDF
71-87
Jarosław Moskałyk
PDF
89-102
Dariusz Chwastek
PDF
103-116
Piotr Jaskóła
PDF
117-132
Piotr Kopiec
PDF
133-149
Antoni Nadbrzeżny
PDF
151-162

Sprawozdania

„Chrześcijanie Bliskiego Wschodu”. Konferencja naukowa podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL. 19 stycznia 2011 roku
Iryna Sashko
PDF
163-167
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 18-25 stycznia 2011 roku
Anna Malina, Piotr Kopiec
PDF
168-176

Materiały

Sobór Florencki. Wykłady Sekcji Historii Kościoła Wydziału Teologicznego w roku akademickim 1958/59
Bogusław Waczyński
PDF
177-205

Recenzje

Panorama monastycyzmu bizantyńskiego w średniowiecznej Europie
Krzysztof Leśniewski
PDF
207-212
Studia cyrylometodiańskie
Leonard Górka
PDF
213-216
Dokąd zmierza anglikanizm?
Piotr Kopiec
PDF
217-223

Bibliografia

Bibliografia byłych i obecnych pracowników Instytutu Ekumenicznego KUL
Piotr Kopiec
PDF
225-268

Kronika

Działalność naukowa Instytutu Ekumenicznego KUL w 2010 roku
Piotr Kopiec
PDF
269-278