Vol 2 (2010)

Tom 2(57)

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF

Artykuły

Andrzej Czaja
PDF
5-20
Piotr Jaskóła
PDF
21-33
Krzysztof Leśniewski
PDF
35-56
Karol Karski
PDF
57-71
Warsonofiusz Doroszkiewicz
PDF
73-82
Przemysław Kantyka
PDF
83-97
Marcin Składanowski
PDF
99-121
Antoni Nadbrzeżny
PDF
123-132
Piotr Kopiec
133-144
Janusz Podzielny
PDF
145-155

Recenzje

Kościoły chrześcijańskie w Polsce
Leonard Górka
PDF
157-159
Ekumeniczne zapiski „Latającego Holendra”
Krzysztof Leśniewski
PDF
160-166
Polskie drogi ekumenii
Leonard Górka
PDF
166-168
Duch Święty jako aktualizator zbawienia człowieka
Piotr Kopiec
PDF
169-175
Luter według Bultmanna
Przemysław Kantyka
PDF
176-180

Sprawozdania

Słowo na otwarcie konferencji naukowej „W drodze do jedności. 100-lecie ruchu ekumenicznego” zorganizowanej przez Instytut Ekumeniczny KUL. Lublin, KUL, 20 stycznia 2010 roku
Sławomir Nowosad
PDF
181-182

Materiały

Historia dogmatu Eucharystii. O epiklezie
Bogusław Waczyński
PDF
183-196

Kronika

Działalność naukowa Instytutu Ekumenicznego KUL w 2009 roku
Piotr Kopiec
PDF
197-204