Vol 1 (2009)

Tom 1(56)

Spis treści

Imprnt
 
PDF
Spis treści
 
PDF
Od Redakcji
 
PDF

Artykuły

Andrzej Czaja
PDF
7-20
Piotr Jaskóła
PDF
21-32
Jarosław Moskałyk
PDF
33-47
Janusz Bujak
PDF
49-76
Krzysztof Leśniewski
PDF
77-97
Jerzy Tofiluk
PDF
99-112
Marcin Hintz
PDF
113-127

Sprawozdania

Program konferencji naukowej „Jeden Kościół – wiele darów. Różnić się w zgodzie” w 25-lecie istnienia Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, połączonej z wręczeniem księgi pamiątkowej Księdzu Profesorowi Leonardowi Górce z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniężno–Lublin, 1968-2008)
Redakcja RTE
PDF
129-130
Czy ekumenia może odmienić oblicze chrześcijaństwa?
Wacław Hryniewicz
PDF
131-136
Ksiądz Profesor Leonard Górka SVD
Przemysław Kantyka, Stanisław Józef Koza, Alfons Labudda, Sławomir Pawłowski
PDF
137-144
Księga pamiątkowa „Różnić się w zgodzie”
Sławomir Pawłowski
PDF
144-145
O powołaniu ekumenicznym teologa
Leonard Górka
PDF
145-149
[Listy gratulacyjne nadesłane z okazji podwójnego jubileuszu]
Redakcja RTE
PDF
150-154
Kościoły chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie. Sesja naukowa w Instytutu Ekumenicznego KUL pt. „Zapomniani chrześcijanie”. Lublin 22 stycznia 2009 roku
Andrzej Kaim
PDF
155-167

Recenzje

Mistyczny wymiar Kościoła
Leonard Górka
PDF
169-174
Maryja w dialogu Kościoła polskokatolickiego i rzymskokatolickiego w Polsce
Stanisław Celestyn Napiórkowski
PDF
174-176
Eklezjologia w dialogu
Leonard Górka
PDF
177-181
W trosce o apostolską wiarę
Przemysław Kantyka
PDF
181-186
Wielki sobór Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w monografii francuskiego badacza
Grzegorz Kuprianowicz
PDF
187-196

Materiały

Sofiologia w rosyjskiej teologii prawosławnej
Bogdan Waczyński
PDF
197-226

Kronika

Działalność naukowa Instytutu Ekumenicznego KUL w 2008 roku
Krzysztof Leśniewski
PDF
227-232