Roczniki Teologii Ekumenicznej

„Roczniki Teologii Ekumenicznej” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 7: Teologia ekumeniczna, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Teologii Ekumenicznej” ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 7 Roczników Teologicznych.