„Opór wobec dyktatur i odwaga cywilna wypływająca z odpowiedzialności chrześcijańskiej dzisiaj”. Międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL. Krzyżowa, 4-8 lipca 2012 roku

Piotr Kopiec

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii