42 Kongres Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej. Ávila, 21-29 lipca 2013 roku

Piotr Kopiec

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii