The Issue of Women’s Deprivation in Light of the Social Commitment of the World Council of Churches

Piotr Kopiec

Abstrakt


Zagadnienie dyskryminacji kobiet w świetle zaangażowania społecznego Światowej Rady Kościołów

Kwestia sprawiedliwości gender przesuwa się wciąż do centrum społecznego zaangażowania Światowej Rady Kościołów (ŚRK). Zagadnienia związane z upośledzeniem kobiet pojawiają się w szeregu stanowisk, komisji, programów i dokumentów, które opracowywane są w obrębie różnych komórek i instytucji ŚRK. Przegląd różnych dróg zaangażowania odzwierciedla geograficzną, kulturową, ekonomiczną i etniczną różnorodność Światowej Rady Kościołów. Jest to po części spowodowane samą jej naturą, ŚRK jest bowiem globalną platformą, na której idee i pojęcia z całego świata są odkrywane, interpretowane i prezentowane światu. Artykuł omawia zagadnienie upośledzenia kobiet i jego miejsce w społecznym dyskursie Światowej Rady Kościołów.


Słowa kluczowe


Światowa Rada Kościołów; zaangażowanie społeczne; sprawiedliwość; upośledzenie; gender

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


de Beauvoir Simone. „The Second Sex: Introduction.” In Feminist Theory Reader. Local and Global Perpectives, edited by Carole R. McCann, Kim Seung-kyung, 40-48. New York: Taylor and Francis, 2013.

Elliott Anthony. Concepts of the Self. Cambridge: Polity Press, 2005.

Eichler Ulrike and Ilse Müllner (ed.). Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen als Thema der feministischen Theologie. Gütersloh: C. Kaiser, 1999.

Gewalt gegen Frauen als Thema der Kirche 2000. Evangelische Kirche in Deutschland-Texte, Heft 71. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2002.

Karski Karol. “Rola Światowej Rady Kościołów w ruchu ekumenicznym.” Roczniki Teologii Ekumenicznej 2(57) (2010).

Parry Sue. Beacons of Hope. HIV Competent Churches. A Framework for Action. Geneve: World Council of Churches, 2008.

Visser ’t Hooft Willem Adolph. The Genesis and Formation of the World Council of Churches. Geneve: World Council of Churches, 1982.

Winter Ralph D. The Unfolding Drama of the Christian Movement. Pasadena: William Carey Library, 2011.

World Missionary Conference 1910. Report of Commission VIII: Cooperation and the Promotion of Unity. Edinburgh, London: Oliphant, Anderson, Ferrier, 1910.

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/international-affairs/ ecumenical-united-nations-office [12.09.2013].

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology/finance-speculation-debt/sao-paulo-statement-international-financial-transformation-for-the-economy-of-life?set_language=en [12.09.2013]

http://webjournals.ac.edu.au/authors/w-a-visser-t-hooft [12.09.2012].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii