Sukcesja apostolska w Kościele Szwecji z perspektywy katolickiej. Między teologiczną precyzją a poszukiwaniem ekumenicznych sukcesów

Marcin Składanowski

Abstrakt


Według doktryny katolickiej sukcesja apostolska jest w sposób konieczny i zasadniczy powiązana z posługą w Kościele. Najważniejszym znakiem i gwarantem sukcesji apostolskiej jest nieprzerwana sukcesja biskupów, którzy są następcami Apostołów. Sytuacja Kościoła Szwecji jest wyjątkowa: ma on historyczny episkopat, ale przyjął luterańską doktrynę o sakramentach i Kościele. Z tego powodu Kościół katolicki nie uznaje ważności szwedzkich święceń luterańskich. Z tego samego powodu nie może zaakceptować istnienia sukcesji apostolskiej w Kościele Szwecji.


Słowa kluczowe


Kościół Szwecji; biskup; sukcesja apostolska; sakramenty; ordynacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Commissione anglicana-luterana dell’Australia del sud: Dichiarazione congiunta sul ministero. W: Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale. T. 2: Dialoghi locali 1965-1987. Bologna 20002 18-39.

Commissione congiunta cattolica romana-evangelica luterana: Il ministero pastorale nella chiesa. W: Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale. T. 1: Dialoghi internazionali 1931-1984. Bologna 20043 1434-1520.

Commissione regionale europea anglicana-luterana: Rapporto del dialogo anglicano-luterano in Europa. W: Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale. T. 2: Dialoghi locali 1965-1987, Bologna 20002 249-318.

Gruppo di Dombes: Per una riconciliazione dei ministeri. Elementi di accordo. W: Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale. T. 2: Dialoghi locali 1965-1987. Bologna 20002 720-775.

Gruppo di lavoro bilaterale della Conferenza episcopale tedesca e della Chiesa unita evangelica luterana di Germania: Comunione ecclesiale nella Parola e nel Sacramento. W: Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale. T. 2: Dialoghi locali 1965-1987. Bologna 20002 1301-1455.

Gruppo di lavoro ufficiale fra la Chiesa di Svezia e la Diocesi cattolica romana di Stoccolma: L’ufficio episcopale. W: Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale. T. 4: Dialoghi locali 1988-1994. Bologna 19992 1986-2432.

Jan Paweł II: List apostolski Ecclesia Dei. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/ motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_02071988_ecclesia-dei_en.html [15.07.2013].

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1994.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań 1984.

Obrona Wyznania Augsburskiego. W: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego. Bielsko- Biała 1999 s. 165-325.

Paweł VI: Konstytucja apostolska Pontificalis Romani recognitio. http://www.vatican.va/ holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19680618_pontificalis-romani_lt.html [15.07.2013].

Pius XII, Konstytucja apostolska Sacramentum Ordinis, http://www.vatican.va/holy_father/ pius_xii/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19471130_sacramentum-ordinis_lt.html [15.07.2013].

Sobór Watykański II: Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Poznań 2002 s. 193-208.

Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Poznań 2002 s. 104-166.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii