Aufbruch zu einem neuen Pilgerweg. Theologische Aspekte der 10. Vollversammlung des Ökumenisches Rates der Kirchen

Hans-Georg Link

Abstrakt


Przebudzenie do nowej pielgrzymki. Teologiczne aspekty 10 Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów

Artykuł w syntetyczny sposób przedstawia przebieg i wyniki obrad 10 Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów, które odbyło się w Pusan (Korea Płd) (30.10 – 08.11.2013) oraz dokonuje krótkiej teologiczno-ekumenicznej interpretacji spotkania. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza prezentuje teologiczne zagadnienia poruszane w Pusan. Autor opiera się na dwóch przyjętych przez Zgromadzenie dokumentach: „Boży dar i wezwanie do jedności – i nasze zobowiązanie” oraz „Wspólnie ku życiu: misja i ewangelizacja w zmieniających się kontekstach” i charakteryzuje ich treść takimi słowami kluczowymi, jak: jedność, misja i ewangelizacja. Przedstawia również teologiczne uwarunkowanie społecznego zaangażowania, które w Pusan ilustrowane było słowem „pielgrzymka”. Podstawę drugiej części artykułu stanowi sprawozdanie z uczestnictwa w Zgromadzeniu przedstawicieli różnych wyznań i ruchów ekumenicznych, a także z wkładu religii niechrześcijańskich i podmiotów politycznych. Trzecia część przedstawia uchwalone podczas zgromadzenia deklaracje, odnoszące się do dwóch ważnych kryzysów polityczno-społecznych: podzielonego Półwyspu Koreańskiego oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie i wezwanie do działania o „sprawiedliwy pokój”. Konkluzja zawiera krótką ocenę Zgromadzenia, poczynioną z perspektywy osobistego uczestnictwa.


Słowa kluczowe


Światowa Rada Kościołów; zgromadzenie; ruch ekumeniczny; jedność; misja

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


http://www.oikoumene.org/de/press-centre/news/resources/documents/assembly/2013-busan/ unity-statement/ (in German) [20.11.2013]

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/assembly/2013-busan/adopted-documents-statements/unity-statement?set_language=en (in English) [20.11.2013]

http://www.emw-d.de/fix/files/Gemeinsam_fuer_das_Leben_ Mission_Evangelisation_wandelnde_ Kontexte.pdf [20.11.2013]

http://www.oikoumene.org/de/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/christian-identity-in-pluralistic-societies/christian-witness-in-a-multi-religious world?set_language=de [20.11.2013].

http://wcc2013.info/en/news-media/all-news/message-of-the-wcc-assembly-201cwe-intend-to-move-together201d [20.11.2013].

http://www.gewaltueberwinden.org/de/materialien/oerk-materialien/dokumente/erklaerungen-zum-gerechten-frie/ein-oekumenischer-aufruf-zum-gerechten-frieden.html [20.11.2013].

http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/Busan/OM_INF_Ekklesiologie_130923.pdf [20.11.2013].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii