Kiedy sakramenty nas połączą?” Konferencja naukowa podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, zorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL 18 stycznia 2012 roku

Marcin Składanowski

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii