Ecumenism and the Consumer Society

Piotr Kopiec

Abstrakt


Ekumenizm i społeczeństwo konsumpcyjne

Określenie społeczeństwa konsumpcyjnego odnosi się do katalogu przemian związanych ze współczesnym światem, w szczególności z cywilizacją zachodnią. Może być rozumiane jako rezultat wielu procesów, łącznie z globalizacją, dechrystianizacją i rozszerzaniem kultury popularnej. Artykuł ma na celu ustalenie, jaka jest relacje między społeczeństwem konsumpcyjnym a ekumenizmem.


Słowa kluczowe


ecumenism; consumer society; Church; postmodernism; Christianity

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baudrillard J.: The Ecstasy of Communication. In: S. Reamond, Stardom and Celebrity. London: Sage Publication 2007.

Baudrillard J.: The Consumer Society: Myts and Structures. London: Sage Publications 1998.

Halawa M., Wróbel P. (eds.): Bauman o popkulturze. Warszawa 2008.

Holmes D.: Communication Theory: Media, Technology and Society. London: Sage Publication 2005.

Loy D.R.: “The Religion of the Market.” Journal of the American Academy of Religion 65/2.

Mortalium Animos: On Fostering True Religious Unity, Angelus Press 1998.

Tester K.: The Social Thought of Zygmunt Bauman. New York: Palgrave Macmillian 2004.

The decree on ecumenism of the Second Vatican Council: a new translation. Paulist Press 1965.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii