Filip Melanchton. Autor Konfesji Augsburskiej. Ekumeniczna wizja Reformacji

Piotr Kopiec

Abstrakt


Celem artykułu jest ustalenie, jaki wpływ na treść Wyznania Augsburskiego miały teologiczne przekonania i osobowość Filipa Melanchtona. Analiza treści i historii Wyznania, jednego z najważniejszych dokumentów Reformacji, świadczy o marzeniu jej autora o jednym, niepodzielonym Kościele. Melanchton nie tworzył jednak swojego wyznania, ale wyznanie całego Kościoła Luterańskiego. Reformacja, wbrew sobie, podzieliła chrześcijaństwo. Wyznanie Augsburskie było próbą, wprawdzie nieudaną, pogodzenia podzielonych stron. Daje to jednak podstawy do rozważania jej ekumenicznego charakteru. Dzisiaj, w świetle Wspólnej  Deklaracji o Usprawiedliwieniu, ten ekumeniczny rys jest wciąż podkreślany, jako że doktryna o usprawiedliwieniu jedynie przez wiarę była teologicznym fundamentem i kluczem normatywnym Wyznania.


Słowa kluczowe


Melanchton; Konfesja Augsburska; ekumenizm; kościół; reformacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berkhol L: Systematic Theology. Grand Rapids, Mi 1996.

Grane L.: Wyznanie Augsburskie. Wprowadzenie podstawowe myśli Reformacji luterańskiej. Bielsko-Biała: Augustana 2002.

Hauschild W.D.: Die Geltung der Confessio Augustana im deutschen Protestantismus zwischen 1530 und 1980 (aus lutherischer Sicht). W: Soll das Augsburger Bekenntnis Grundbekenntnis der Evangelischen Kirche in Deutschland werden? Ein Votum der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland für Theologie. (EKD-Texte – 103). Hannover 2009.

Hotz R.: Sakramente – im Wechselspiel zwischen Ost und West. Gütersloh 1979.

Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego. Bielsko-Biała: Augustana 1999.

Napiórkowski S.C.: Bóg łaskawy. (Biblioteka Więzi). Warszawa 2001.

Obermann H.: Marcin Luter. Człowiek między Bogiem a diabłem. Gdańsk 1996.

Schjørring J.H. (Hg.): Vom Weltbund zur Gemeinschaft. Geschichte des Lutherischen Weltbundes 1947-1997. Lutherisches Verlagshaus 1997.

Schofield J.: Philip Melanchthon and the English Reformation. Ashgate Publishing 2006.

Todd J.: Reformacja. Warszawa: PAX 1974.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii