From Jesus Christ to “green issues”. Development or degeneration of the ecumenical movement?

Marcin Składanowski

Abstrakt


Od Jezusa Chrystusa do ochrony przyrody. Rozwój czy degeneracja ruchu ekumenicznego?

Artykuł omawia zagadnienie ewolucji tematów podejmowanych w ruchu ekumenicznym. W swoich początkach dyskurs ekumeniczny był zdominowany przez kwestie doktrynalne. Tymczasem obecnie na jego czoło wysuwają się problemy społeczne, polityczne i etyczne. Ukazuje to bogactwo Ewangelii, w której wierzący może odnaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące jego codziennego życia. Zarazem jednak ekumenizm znajduje się tutaj w niebezpieczeństwie zapomnienia o swoim zasadniczym celu. Artykuł zmierza do wniosku, że ekumenizm powinien wprawdzie włączać się w aktualną debatę społeczną i etyczną, jednak dla zachowania własnej tożsamości winien stale skupiać się na Ewangelii Jezusa Chrystusa jako na swoim ostatecznym kryterium.


Słowa kluczowe


ekumenizm; ruch ekumeniczny; ekumenizm doktrynalny; ekumenizm pozateologiczny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Fifth Assembly of the WCC. Report of Section II: What Unity Requires, In: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Ed. by M. Kinnamon, B. E. Cope. Geneva: WCC Publications 1997 pp. 110-113.

First Assembly of the WCC. Amsterdam 1948. Message. In: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Ed. by M. Kinnamon, B. E. Cope. Geneva: WCC Publications 1997 pp. 21-22.

General Council of the World Alliance of Reformed Churches. Racism and South Africa (1982). In: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Ed. by M. Kinnamon, B. E. Cope. Geneva: WCC Publications 1997 pp. 221-223.

Hyun Kyung Ch.: Come, Holy Spirit – Renew the Whole Creation. In: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Ed. by M. Kinnamon, B. E. Cope. Geneva: WCC Publications 1997 pp. 231-237.

Mananzan M. J. et al.: The Spirit Is Troubling the Water. Statement on the Ecumenical Decade: Churches in Solidarity with Women. In: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Ed. by M. Kinnamon, B. E. Cope. Geneva: WCC Publications 1997 pp. 224-227.

Newbigin L.: The Gospel in a Pluralist Society. London: Society for Promoting Christian Knowledge 20042.

Non-theological Factors that May Hinder or Accelerate the Church’s Unity. In: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Ed. by M. Kinnamon, B. E. Cope. Geneva: WCC Publications 1997 pp. 212-216.

Second Assembly of the WCC, Evanston 1954. Report of Section III: Social Questions – the Responsible Society in a World Perspective. In: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Ed. by M. Kinnamon, B. E. Cope. Geneva: WCC Publications 1997 pp. 282-287.

Seconda Assemblea [del CEC], Evanston 1954. Messaggio. In: Enchiridion Oecumenicum. Vol. 5: Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee generali 1948-1998. Ed. by S. Rosso, E. Turno. Bologna: Edizioni Dehoniane 2001 pp. 89-92.

Seconda Assemblea [del CEC], Evanston 1954. Quarta sezione. Questioni internazionali: i cristiani nela lotta per la comunità mondiale. In: Enchiridion Oecumenicum. Vol. 5: Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee generali 1948-1998. Ed. by S. Rosso, E. Turno. Bologna: Edizioni Dehoniane 2001 pp. 137-154.

Shaull R.: The Revolutionary Challenge to Church and Theology (World Conference on Church and Society, Geneva, 1966). In: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Ed. by M. Kinnamon, B. E. Cope. Geneva: WCC Publications 1997 pp. 299-303.

Terza Assemblea [del CEC], New Delhi 1961. Rapporto del comitato del dipartimento chiesa e società, In: Enchiridion Oecumenicum. Vol. 5: Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee generali 1948-1998. Ed. by S. Rosso, E. Turno. Bologna: Edizioni Dehoniane 2001 pp. 283-297.

Terza Assemblea [del CEC], New Delhi 1961. Rapporto del comitato del dipartimento per la cooperazione tra uomini e donne nella chiesa, famiglia e sovietà, In: Enchiridion Oecumenicum. Vol. 5: Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee generali 1948-1998. Ed. by S. Rosso, E. Turno. Bologna: Edizioni Dehoniane 2001 pp. 309-319.

Terza Assemblea [del CEC], New Delhi 1961. Seconda sezione. Servizio, In: Enchiridion Oecumenicum. Vol. 5: Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee generali 1948-1998. Ed. by S. Rosso, E. Turno. Bologna: Edizioni Dehoniane 2001 pp. 222-249.

Visser’t Hooft W.: The Mandate of the Ecumenical Movement. In: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Ed. by M. Kinnamon, B. E. Cope. Geneva: WCC Publications 1997 pp. 38-43.

WCC Central Committee. Violence, Nonviolence and the Struggle for Social Justice (1973). In: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Ed. by M. Kinnamon, B. E. Cope. Geneva: WCC Publications 1997 pp. 216-218.

WCC Conference on Faith. Science and the Future (Boston, 1979). Towards a New Christian Social Ethics and New Social Policies for the Churches. In: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Ed. by M. Kinnamon, B. E. Cope. Geneva: WCC Publications 1997 pp. 303-315.

WCC Convocation on Justice, Peace and the Integrity of Creation (Seoul, 1990). Ten Affirmations on Justice, Peace and the Integrity of Creation. In: The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices. Ed. by M. Kinnamon, B. E. Cope. Geneva: WCC Publications 1997 pp. 317-324.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii