Bóg jako stwórca w interpretacji Harminusa Kuiterta

Antoni Nadbrzeżny

Abstrakt


Harminus Kuitert (ur. 1924) należy do najbardziej znanych holenderskich teologów ewangelickoreformowanych. W swojej teologii nawiązuje do myśli F. Schleiermachera, akcentując istotną rolę uczucia w doświadczeniu obecności Boga. Według Kuiterta chrześcijański obraz Boga jako Stwórcy wyrasta z doświadczenia przez człowieka swej zależności od Mocy Rzeczywistości. W ramach tego uniwersalnego doświadczenia człowiek odczuwa wewnętrzne wezwanie, które rozpoznaje jako znak obecności Stwórcy. Kuitert podkreśla, że spotkanie z człowiekiem potrzebującym staje się okazją do doświadczenia Boga jako Stwórcy. W chrześcijaństwie Bóg nie jest milczącą podstawą bytu, ale Bogiem Słowa, który przemawia w doświadczeniu spotkania z człowiekiem potrzebującym. W swojej refleksji nad Stwórcą Kuitert całkowicie pomija perspektywę trynitarną i historiozbawczą. Z tego powodu jego interpretacja Boga jako Stwórcy ma bardziej charakter filozoficzny niż teologiczny.


Słowa kluczowe


Stwórca; Moc Rzeczywistości; poczucie zależności od Rzeczywistości; poczucie bycia wezwanym przez Stwórcę; egzystencjalne doświadczenie Stwórcy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Briks P.: Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. Warszawa 1999.

Brinkman M.E. (red.).: Kennismaken met Kuitert. Een overzicht van zijn theologie. Baarn 1999

Cornelis J. H., Van der Reijden D.: Nieuwe stichtelijke liederen, voor de huisgezinnen en gezelschappen der christenen. Amsterdam 1818.

Dostojewski F.: Bracia Karamazow. Tł. A. Wat. Wrocław 1996.

Drees W.B.: Radicaal om conservatief te zijn. W: M. Brinkman, H. Vijver (red.). Harry Kuitert: zijn God. Schrijvers, theologen en filosofen over de God van Kuitert. Baarn 2004 s. 65-74.

Halík T.: Wzywany czy niewzywany Bóg się tutaj zjawi. Tł. A. Babuchowski. Kraków 2006.

Haught J.F.: Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję. Tł. J. Kochanowicz. Kraków 2003.

Heschel A.J.: Człowiek nie jest sam. Filozofia religii. Tł. K. Wojtkowska. Kraków 2008.

Hill J.: The History of Christian Thought. Downers Grove 2003.

Kuitert H.: Zonder geloof vaart niemand wel. Een platsbepaling van chrustendom en kerk. Baarn 1974.

Kuitert H.: Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening. Baarn 1993.

Kuitert H.: Jezus: Nalatenschap van het christendom. Schechts voor een christologie. Baarn 1998.

Kuitert H.: Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars. Baarn 2000.

Kuitert H.: Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als verbeelding. Kampen-Baarn 2005.

Kuitert H.: Alles behalve kennis. Afkicken van de godgeleerdheid en opnieuw beginnen. Baarn 2011.

McGrath A.E.: Christian Theology. An introduction. Oxford 2003.

Meijering E.: Wat verbeelden we ons wel? Overwegingen bij Harry Kuitert. Zoetermeer 2006.

Panikkar R.: The Trinity and the religious experience of Man. London 1973.

Pronk P.: Fluiten in het donker. In gesprek met Harry Kuitert. Kampen 2006.

Robinson J.A.T.: Honest to God. London 1963.

Schillebeekcx E.: Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding. Bloemendaal 1977.

Schillebeekcx E.: Menschliche Erfahrung und Glaube an Jesus Christus. Freiburg im Br. 1979.

Schleiermacher F.: The Christian Faith. Edinburgh 1928.

Schoonenberg P.: God of Mens, een vals dilemma. Den Bosch 1965.

Van den Brink G., Van Erp S.: Ignoring God Triune? The Doctrine of the Trinity in Dutch Theology. „International Journal of Systematic Theology” 11:2009 nr 1 s. 72-90.

Van Gerven H., Michon M.: Vrijheid van dwang. Een portret van H.M. Kuitert. Baarn 1989.

Von Balthasar H. U.: Prawda jest symfoniczna: aspekty chrześcijańskiego pluralizmu. Poznań 1998.

Ward K.: Christianity. A Beginner’s Guide. Oxford 2008.

Życiński J.: Bóg i stworzenie. Zarys teorii ewolucji. Lublin 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii