„Chrześcijanie Bliskiego Wschodu”. Konferencja naukowa podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL. 19 stycznia 2011 roku

Iryna Sashko

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii