Idea powszechności Kościoła według Włodzimierza Sołowjowa

Jarosław Moskałyk

Abstrakt


This brief outline of Solovyov’s idea of the universality of the Church is an attempt to validate his individual view on one of the crucial dimensions of the existence of the ecclesial community in the world. The significance of the presented doctrinal vision follows from its focus on the ontological-historical element of the Church, i.e. on its permanent and unchanging component that finds temporal expression as a divine-human event.

It is on account of the principle of the universality of the Church that the question of its original and future shape on a strictly human plane remains open. Vladimir Solovyov was not afraid to engage this question, deeming it to be of basic importance for a Christian’s identification with his/her Church. With time, the special point of reference in Solovyov’s theological reflections shifts to the problem of universality in Orthodoxy and Catholicism, seen in the perspective of unifying Christians of the East and the West. Solovyov was the first Orthodox theologian to put forward a far reaching suggestion concerning unity of the two Churches.


Słowa kluczowe


Włodzimierz Sołowjow, powszechność Kościoła, prawosławie, katolicyzm, zwierzchnictwo w Kościele

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dostojewski F.: Bracia Karamazow. Przeł. A. Pomorski. Kraków: Wyd. „Znak” 2009.

Moskałyk J.: Lokalna wspólnota eklezjalna jako miejsce przemiany dynamicznej osoby według Mikołaja Afanasjewa. W: Ja – Wspólnota. Perspektywa teologii fundamentalnej. Red. E. Kotkowska, J. Moskałyk. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009 s. 81-96.

„Православный обзор” 1884 nr 5, 8.

„Русь” 1882 nr 38, 39, 40 oraz 1883 nr 14, 23.

Sołowjow S. M.: Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa. Poznań: Wyd. „W drodze” 1986.

Sołowjow W.: Wybór pism. Przeł. J. Zychowicz. T. 1-2. Poznań 1988.

Sołowjow W.: Wielki spór a polityka chrześcijańska 1883. Warszawa: Wyd. „Fronda” 2007.

Sołowjow W.: Zaślubiny Wschodu z Zachodem. Warszawa: Wyd. „Fronda” 2009.

Соловьёв B.: Соборние сочинений. T. 10. Брюссел 1966.

Соловйов В.: Про вселенську Церкву. New-York–Kyyiv 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii