Ecumenical Epoch of the Blessed Pope John Paul II

Przemysław Kantyka

Abstrakt


Ekumeniczna epoka Błogosławionego Papieża Jana Pawła II

Ponad ćwierćwiecze pontyfikatu błogosławionego papieża Jana Pawła II to cała epoka ekumeniczna, wypełniona intensywnymi dialogami doktrynalnymi oraz wydarzeniami i spotkaniami o charakterze ekumenicznym. Jan Paweł II, który zasiadł na stolicy Piotrowej 13 lat po Soborze Watykańskim II, podjął soborowe dzieło przywracania jedności chrześcijan, podobnie jak jego poprzednik papież Paweł VI.

Jan Paweł II rozpoczął dialog Kościoła rzymskokatolickiego z prawosławiem. W czasie swych apostolskich podróży spotykał się ze zwierzchnikami niekatolickich Kościołów i Wspólnot kościelnych. Wielokrotnie też przyjmował w Rzymie przedstawicieli chrześcijańskiego, nierzymskokatolickiego świata.

Jan Paweł II położył też trwałe podwaliny pod dialog ekumeniczny, określając w encyklice Redemptor hominis, a później także w encyklice Ut unum sint jego podstawowe założenia. Nie wahał się nazwać zaangażowania ekumenicznego „imperatywem chrześcijańskiego sumienia”. Błogosławiony papież działał wedle przekonania wyrażonego w liście apostolskim Novo millennio ineunte, że dyskusje teologiczne, współpracach w dziełach charytatywnych, a nade wszystko wielki ekumenizm świętości nie może zawieść, lecz z Bożą pomocą przyniesie dobre rezultaty. Swym pontyfikatem umocnił i utwierdził Kościół rzymskokatolicki na ekumenicznej drodze odbudowywania widzialnej jedności.


Słowa kluczowe


Jan Paweł II; ekumenizm; wielcy ekumeniści; dialog ekumeniczny; wydarzenia ekumeniczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Growth in Agreement. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level. Ed. H. Mayer, L. Visher. New York/Geneva: WCC Publications, 1984.

Growth in Agreement II, Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level 1982-1998. Ed. J. Gross, H. Meyer, W.G. Rusch. Geneva: WCC Publications, 2000.

Growth in Agreement III, International dialogue texts and agreed statements, 1998-2005. Ed. J. Gros, T. F. Best, L. F. Fuchs. Geneva: WCC Publications, 2007.

Napiórkowski, S.C.: Od tolerancji do akceptacji. Ekumenizm czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. In: L. Górka, S.C. Napiórkowski. Kościoły czy Kościół. Wybrane zagadnienia z ekumenizmu, Warszawa, Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, 1995 p. 240-245.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii