Charyzmatyczno-kenotyczny wymiar przynależności do Kościoła

Jarosław Moskałyk

Abstrakt


The entire New Covenant, penetrated by the Spirit, introduces man to the events from the life of Christ. These events are best presented and continued in the Church. He who accepts the gift of membership in the Body of Christ simultaneously accepts membership in the charisma of the Holy Spirit. Thus, one is no longer merely an individual – one finds the strength to exist and act together with others for common good.

The true communion in community with others makes one better understand the charisma of one’s belonging to the Church. The entire charismatic reality of the Church empowers her members to bravely follow the apostles. An open relation to the Church makes one see her as imperfect, limited with human fault, i.e. marked with kenotic reality. The perspective of charismatic and kenotic realization of the Church even more strongly reveals the Church’s redemptory mission in the world. Simultaneously it becomes a stimulus for all believers for a truly Christian identification.


Słowa kluczowe


charyzmat; kenoza; Duch Święty; przynależność do Kościoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aфанасев N.: Церков Духа Святого. Парыж 1971.

Balthasar von U. H.: Teologia misterium paschalnego. Kraków 2001.

Bogacki H.: Charyzmatyczna struktura Kościoła pierwotnego. „Collectanea Theologica” 41: 1971 fasc. 2 s. 43-52.

Grillmeier A.: Die Wirkung des Heilshandels Gottes in Christus. W: Mysterium salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik. Hrsg. von J. Feiner, M. Löhrer. Bd. III/2. Einsiedeln 1978 s. 374-375.

Hryniewicz W.: Nasza pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. T. 2. Lublin 1987.

Hryniewicz W.: Dramat Boskiego uniżenia. Zapomniany rozdział chrystologii prawosławnej. „Znak” 50:1998 nr 10 (521) s. 73-86.

Meyendorff J.: Teologia bizantyjska. Historia i doktryna. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1984.

Miziołek W.: Urząd a charyzmat – hierarchiczna i charyzmatyczna struktura Kościoła. „Ateneum Kapłańskie” 80:1973 nr 384 s. 74-85.

Moltmann J.: Gottes Kenosis in Schöpfung und Vollendung der Welt. „Teologia w Polsce” 3, 1:2009 s. 1-14.

Moskałyk J.: Problem zjednoczenia w Kościele kijowskim w I połowie XVII wieku. Poznań 2006.

Nissiotis A.N.: Berufen zur Einheit, oder: Die epikletische Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaft. „Ökumenische Rundschau” 26:1977 s. 297-313.

Nossol A.: Tajemnica Kościoła w myśli eklezjologicznej kard. Karola Wojtyły. „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 8:1980 s. 10-11.

Rahner K.: Das große Kirchenjahr. Geistliche Texte. Leipzig 1987.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii