Historia czasopisma

Czasopismo ukazywało się w latach 2009-2013.