Kontakt

Osoba do kontaktu

Marek Cieśluk
Towarzystwo Naukowe KUL
Email: marek.ciesluk@tnkul.pl

Wsparcie techniczne

Marek Cieśluk
Email: marek.ciesluk@tnkul.pl