Autor - szczegóły

Seremak, Waldemar, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  • Vol 1 (2009) - Artykuły
    Orędzie miłosierdzia powierzone św. Faustynie jako źródło nadziei dla współczesnego świata
    Abstrakt  PDF
  • Vol 2 (2010) - Artykuły
    Wyzwania stojące przed wiernymi w związku z potrzebą realizacji przez Kościół w III tysiącleciu dzieła nowej ewangelizacji
    Abstrakt  PDF