Autor - szczegóły

Sosnowski, Słąwomir, Polska

  • Vol 4 (2012) - Sprawozdania
    Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Nieruchoma podróż Marty Robin (1902-1981)” zorganizowanej przez Instytut Teologii Duchowości KUL i Ogniska Światła i Miłości. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - 19 kwietnia 2012 r.
    Szczegóły  PDF