Autor - szczegóły

Szewczyk, Jacek Rafał, doktorant, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  • Vol 5 (2013) - Artykuły
    Nowa ewangelizacja a kultura w świetle myśli Benedykta XVI. Powiązania i perspektywy
    Abstrakt  PDF