Roczniki Teologii Duchowości

„Roczniki Teologii Duchowości” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 5: Teologia Duchowości, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Teologii Duchowości” ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 5 Roczników Teologicznych.