Cierpienie znoszone w duchu zjednoczenia z Jezusowym „Pragnę” ad salvandas animas

Adam Rybicki

Abstrakt


Suffering endured in the spirit of unity with Jesus’ “I crave” ad salvandas animas

The article presents particular elements of the problem sketched in the title: first the very problem of suffering in the context of human existence is discussed; and then the mystery of Christ’s suffering is shown as well as His interpretation of “carrying the cross” and an analysis of His cry “I crave” in the context of the latest exegetic research. The article points to a necessity of unity with Jesus’ “I crave” for all the evangelizing work in the Church.


Słowa kluczowe


cierpienie; ofiara; ewangelizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernard z Clairvaux, Opera, Roma 1972, VI, 2, 59.

Bianchi E., Paradoks krzyża, tłum. J. Chapska, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2003.

De la Potterie I., Męka Jezusa Chrystusa według Ewangelii Jana, tłum. T. Kukułka, Kraków 2006, s. 148.

Frankl V. E., Homo patiens, tłum. R. Czarnecki i J. Morawski, wyd. III, Warszawa: Pax 1984.

Grzywocz K., Przesłonięte światło. Depresja a życie duchowe, „Zeszyty Formacji Duchowej” 33(2006).

Guardini R., O sensie melancholii, tłum. B. Grunwald-Hajdasz, Poznań: W drodze 2009, s. 28.

Jan Paweł II, Cierpienie jest powołaniem. Jubileusz chorych, 5 czerwca 1983r. Jubileuszowy Rok Odkupienia 25 III 1983-22 VI 1984, Watykan 1985, s. 184-187.

Misiura K., Umęczon pod Ponckim Piłatem…, w: K. Guzowski, G. Barth, Wierzę w Boga. Jak rozumieć prawdy wiary chrześcijańskiej?, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2013, s. 47-54.

Philippe M.-D., Pragnę. Rozważania o mądrości krzyża, tłum. A. Kuryś, Poznań 1999.

Rybicki A., Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii