Współdziałanie z Duchem Świętym, „głównym Sprawcą nowej ewangelizacji”

Stanisław T. Zarzycki

Abstrakt


Cooperating with the Holy Spirit, “the main originator of new evangelization”

The article undertakes the question of divine-human determinants of evangelization. In its first part it explains the mystery of the Person of the Holy Spirit and of His activity in the personal relation between the Father and the Son, and then the nature of His activity in the life of Jesus Christ and in the Church. In its second part it shows the way man cooperates in Christ’s salutary mission in the plane of the Holy Spirit’s activity actualizing Christ’s salutary mysteries in the Church and interiorizing them in the hearts of the faithful.


Słowa kluczowe


Duch Święty; ewangelizacja; aktualizacja; interioryzacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cyran W., ks., „Co mówi Duch do Kościołów”. Prorok, prorokowanie i proroctwo wczoraj i dziś, Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”, Częstochowa 2012.

Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata. Materiały z Duszpasterskich Wykładów Akademickich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 27-28 sierpnia 1998, red. ks. J. Nagórny, J. Gocko SDB, Lublin: Poligrafia Salezjańska 1999.

Henrici P., Bierzmowanie – sakrament Ducha Świętego, „Communio” 18(1998), nr 2, s. 110-118.

Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. I-XVI, Kraków: Wydawnictwo M 2006-2009.

Legrand H. OP, L'évangelisation de l'Europe. Une décennie d'études au sein de CCEE, „Nouvelle revue théologique” 114(1992), s. 500-518.

Lewek A., ks., Ku integralnej koncepcji nowej ewangelizacji, AK 124(1995), z.1, s. 3-16.

Lewek A., ks., Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. II, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1995.

Lucchetti Bingemer MC, Namaszczenie Duchem i życie w Chrystusie, tłum. ks. L. Balter SAC, „Communio” 18(1998), nr 2, s. 96-109.

Moynihan R., Niech jaśnieje światło Boże. Duchowa wizja Ojca Świętego Benedykta XVI, tłum. K. Sylwestrow, Kraków: Wydawnictwo AA 2006.

Nowa Ewangelizacja impuls do ożywienia wiary, Ząbki: Wydawnictwo Apostolicum 2012.

Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele, Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2012.

O apostolstwie świeckich. Przemówienia Jana Pawła II i dokumenty kościelne (Biblioteka apostolstwa ludzi świeckich, 3), red.ks. P. Taras SAC, ks. E. Weron SAC, Poznań: Pallottinum 1993.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Żyć Rokiem Wiary. Program duszpasterski, tłum. M. Masny, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2012.

Pikaza X., Duch Boży. Wierzę w Ducha Świętego, w: Wierzę, tłum. D. Chodyniecki, Kielce: Jedność [brw.].

Pozodel G., Chrześcijańskie życie w Duchu i według Ducha, tłum. ks. L. Balter SAC, w: Duch Odnowiciel (Kolekcja Communio, 12), Poznań: Pallottinum 1998, s. 218-232.

Raport o stanie wiary w Polsce. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Józef Michalik w rozmowie z Grzegorzem Górnym i Tomaszem P. Terlikowskim, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2011.

Wons K. SDS, Potrzeba centrów formacji duchowej w diecezjach, w: W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013, Poznań: Drukarnia Świętego Wojciecha 2010, s. 243-261.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii