„Forma Sororum”. Święta Klara z Asyżu. 800-lecie powstania Zakonu Świętej Klary. Materiały z sympozjum naukowego, Warszawa 16 maja 2012 r., red. Z. Styś OFM, M. Sykuła OFMConv, G. Filipiuk OFMCap, Warszawa-Kraków 2012, ss. 413

Teresa Paszkowska

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii