Mehr Mensch sein

Antoni J. Nowak

Abstrakt


Być bardziej człowiekiem

Cały tok rozumowania autora jest wyraźnie ukierunkowany na Chrystusa. W zagadnieniach wstępnych bardzo mocno podkreśla, że sam termin „osoba” wchodzi do języka człowieka dopiero z przyjściem Chrystusa. Tylko Chrystus jest Drogą do Boga Trójosobowego oraz do człowieka. Autor wykazuje nieporadność religii, systemów, ideologii, by określić czym się charakteryzuje bycie coraz to bardziej człowiekiem. Jaki parlament czy badania naukowe miałyby tego rodzaju kryteria nakreślić, skoro osoba ludzka jest najwyższą wartością w świecie przyrody. Wykluczając logicznie niemożność bycia coraz bardziej człowiekiem w jakimkolwiek systemie, nawet w tym najlepszym z najlepszych, pozostaje tylko i wyłącznie OSOBA Chrystusa. Tylko w relacji do OSOBY Chrystusa człowiek staje się coraz bardziej człowiekiem. Pięknie wypowiedział to Sobór Watykański II, że ktokolwiek postępuje za Chrystusem - Człowiekiem Doskonałym, ten też coraz bardziej staje się człowiekiem (por. K.DK. 41). Dziesięć tez, jako wnioski przeprowadzonych badań, zamyka publikowany artykuł.


Słowa kluczowe


religia; ideologia; dojrzałość; być w Chrystusie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Caruso I. A., Bios, Psyche und Person, Freiburg 1957.

Chargraff A., Kann man die Seele klonen?, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 05.10.1999, S. 49.

Eliade M., Geschichte der religiösen Ideen, Bd. 1, Freiburg–Basel–Wien 1978.

Granat W., Osoba ludzka. Próba definicji, Sandomierz 1961.

Grzybek G., Rozwój idei Boga w Starym Testamencie, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1(1973), S. 51-75.

Kompendium der Religionsgeschichte, Breslau 1903.

Misiołek A., Próba redefinicji kategorii życia w historii myśli filozoficznej. Studium filozoficzno-historyczne, Mysłowice 2005.

Nowak A. J., OFM, JESUS – Religion oder Glaube?, Sonderdruck aus dem Archiv für Religionspsychologie, Bd. XVI, Göttingen 1983, S. 178-268.

Nowak A. J., OFM, Osoba, fakt i tajemnica, Rzeszów2: WSI-E 2010.

Nowak A. J., OFM, Osoba unikat w kosmosie, Lublin: Wyd. KUL 2007.

Nowak A. J., OFM, Psychologia eklezjalna, Lublin: Wyd. KUL 2005.

Pascal B., Myśli, Übers. T. Żeleński, Warszawa 1989.

Reckinger F., Wird man morgen wieder beichten, Kevelaer 1974.

Stachowiak L., Bóg w pismach starotestamentalnych i literaturze międzytestamentalnej, in: Aby poznać Boga, red. B. Bejze, Warszawa 1974, S. 155-170.

Wojtyła K., Osoba i czyn, w: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne (Człowiek i moralność IV), Hrsg. T. Styczeń, W. Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin: TN KUL 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii