Czy List biskupów Francji do katolików: Proponować wiarę w społeczeństwie aktualnym może być inspiracja dla Kościoła w Polsce? - antropologiczne i duchowe przesłanie

Stanisław T. Zarzycki

Abstrakt


Can The Letter of the French Bishops to the French Catholics, Entitled: Proposing Faith to Contemporary Society Be Inspirational for the Church in Poland? The Anthropological and Spiritual Message of the Letter

This paper presents an analysis of the spiritual message sent by the French bishops to the French faithful in the Letter to the French Catholics: Proposing Faith to Contemporary Society. The author analyses the text in the anthropocentric perspective, giving the reader an insight into the axiological crisis in the French society. This helps explain why this society finds it difficult to open itself to spiritual, Christian values. At the same time, those aspects of the religious functioning that are still present in the French society are pinpointed as the assets on which the Church evangelization action should rely. Also discussed is the French crisis of the Catholic faith, and the methods that the episcopal Letter (composed by Claude Dagens, Bishop of Angouleme) suggests for overcoming the crisis. The need for the mobilization of the priests, more active prayer and apostolic associations and for the collective action of all the faithful is also emphasised. The change is only possible if the whole Church returns to the roots of the faith (the mystery of the Trinitarian God, Baptism, the Gospel and the sacraments); accepts a morality based on the experience of the faith, and not on the doctrinal law; preaches about salvation through Christ in a close relationship to the values of contemporary people; seeks power in her liturgy and in the service for the neighbour (diacony). The Letter can be inspirational for Polish Catholicism at the beginning of the Year of Faith. The author claims that the following elements of the Letter are worth pondering upon in the Polish context: (1) taking into account human experience in the time of axiological crisis; (2) a more integrated preaching of the Gospel, liturgy and the service for the neighbour; and (3) increased participation of the lay Catholics in religious communities, in order to shape one’s Catholic identity and to get engaged in the apostolic mission of the Church.


Słowa kluczowe


kryzys wiary; kryzys wartości ludzkich; rozeznanie; źródła wiary; doświadczenie wiary; liturgia; przepowiadanie; diakonia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, List apostolski w formie „motu proprio” Porta Fidei ogłaszający Rok Wiary. Wskazania duszpasterskie na Rok Wiary − nota Kongregacji Nauki Wiary, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2012.

Blázquez R., Wspólnoty neokatechumenalne. Ocena teologiczna, tłum. zbiorowe dokonane staraniem polskich wspólnot neokatechumenalnych, Lublin 1989.

Bronk A., Pozytywizm filozoficzny, w: Leksykon Filozofii Klasycznej, red. J.Herbut, Lublin: TN KUL 1997, s. 433-435.

Czaja A., bp, Kościół jako komunia. Podstawowe elementy eklezjologii communio, w: Komisja Duszpasterstwa Episkopatu Polski, Rok 2010/2011, W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013, Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech 2010, s.141-166.

Dagen C., bp, Présentation de la „Lettre aux catholiques de France”, w: Les Évêques de France, Proposer la foi dans la société actuelle, Paris: Les éditions du Cerf 2003, s. 109-119.

Dagens C., bp, Situation actuelle de la foi et responsabilité de l'Église, „Nouvelle Revue Theologique” 110(1988), z. 4, s. 503-513.

Doré J., Guide de lecture, w: Les Évęques de France, Proposer la foi dans la société actuelle, Paris: Les éditions du Cerf 2003, s. 120-127.

Jan Paweł II, Homelie de Reims, 5 textes intégraux, Paris 1996.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2003.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Poznań: Pallottinum 1979.

JeanPaul II, Voyage en France 1980. Discours et messages. Preface du Cardinal Etchegaray, Paris 1980.

Kaufmann F.-X., Czy chrześcijaństwo przetrwa?, tłum. U. Poprawska, Kraków 2004.

Legrande H., L'évangelisation de l'Europe. Une décennie d'études au sein de CCEE, „Nouvelle Revue Theologique” 114(1992), s. 500-518.

Les Évêques de France, Proposer la foi dans la société actuelle, III Lettre aux catholiques de France. Rapport rédigé par Mgr Claude Dagens et adopté par l'Assemblée plénière des évêques de France. Préface par Mgr Louis-Marie Billé, président de la Conférence des évêques de France, Paris 2003.

Nowak A. J. OFM, Osoba fakt i tajemnica, Rzeszów 2010.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2001.

Raport o stanie wiary. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Józef Michalik w rozmowie z Grzegorzem Górnym i Tomaszem P. Terlikowskim, Radom 2011.

Reichert J.-Cl., Le processus „Aller au coeur de la foi” conduit par les évêques de France, „Nouvelle Revue Theologique” 126(2004), s. 587-597.

Schillebeeckx E., Fede cristiana ed aspettative terrene, w: La Chiesa nel mondo contemporaneo. Commento alla costituzione pastorale „Gaudium et spes”, red. E. Giammancheri, Brescia: Queriniana 1967, s. 103-135.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii