Duchowość pasyjna dawniej i dziś

Stanisław T. Zarzycki

Abstrakt


Spiritualita della croce ieri ed oggi

Partendo dall’invito di Cristo: „Se ono vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mt 16, 24), l’autore di quest’articolo si pone domanda sul valore Della spiritualità della croce nel cristianesimo sin dall’inizio fino ad oggi e analizza le forme di questo tipo di spiritualità: del tempo dei primi martiri cristiani (l’insegnamento di Origene); del Medio Evo (San Bernardo di Chiaravalle; San Francesco d’Assisi); del XVII secolo (la spiritualità di riparazione – Santa Margherita M. Alacoque); del XVIII secolo (la spiritualità della croce come partecipazione alla redenzione – San Paolo della Croce); i nostri tempi (la crisi di ascesi e della spiritualità della croce ed il modo di superarlo). Passionate spirituality in the past and at the present times.


Słowa kluczowe


droga krzyża; męczeństwo; współczucie Jezusowi cierpiącemu; wynagrodzenie; dopełnienie cierpień Chrystusa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alfons Liguori, św., Reflexions et affections sur la Passion de Jesus Christ, (Oeuvres ascétique V), Paris 1877.

Augustyn, św., Homilie na Ewangelie i Pierwszy list św. Jana. Część Pierwsza, tł. O. W. Szołdrski, ks. W. Kania, (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. XV), Warszawa: ATK 1977.

Balthasar H. U. von, Modlitwa i kontemplacja, tł. Z. Włodkowa, Kraków: Wydawnictwo Znak 1965.

Balthasar H. U. von, Teologia Misterium Paschalnego, tł. ks. E. Piotrowski, Kraków: Wydawnictwo WAM 2001.

Bednarz M., Łukaszowa koncepcja Męki Jezusa, w: Męka Jezusa Chrystusa, red. ks. F. Gryglewicz, Lublin: RW KUL 1980, s. 97-102.

Bernard z Clairvaux, św., O stopniach pokory i pychy VI, 19, w: t e n ż e, O miłowaniu Boga i inne traktaty, tl. i wstęp S. Kiełtyka, (Biblioteka Christianitas IV), Poznań: Klub Książki Katolickiej 2000, s. 65-122.

Bernard z Clairvaux, św., Sermons sur le Cantique, t. III, introduction, traduction et notes par P. Verdeyen SI, R. Fassetta O.C.S.O, Paris: Les Edition du Cerf 2000.

Bialas M., Passionsmystik und Leidensbewältigung beim hl. Paul vom Kreuz, dem Gründer der Passionisten (1694-1775), w: Weisheit Gottes - Weisheit der Welt. Festschrift für Joseph Kardinal Ratzinger zum 60. Geburtstag, Bd. II, Hrsg. W. Baier [u.a.], Ottilien: EOS Verlag Erzabtei St. 1987, s. 935-975.

Cantalamessa R., Eucharystia nasze uświęcenie, Tajemnica Wieczerzy Pańskiej, tł. o. A. J. Zębik OFMCap, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1994.

Cencini A., Krzyż prawdą życia. Poszukiwanie powołania a doświadczenie krzyża, tł. J. Cybula, (Pójdź za mną), Kraków: eSPe 2002.

Dąbek T. M., „Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8, 34), w: Agnus et Sponsa. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB, red. T. Dąbek, T. Jelonek, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów i PTT 1993, s. 33-45.

Descouleurs B.,Gaud Ch., Margherita Maria Alacoque. La mistica del cuore, Torino: Edizioni San Paolo 1998.

Durrwell F. X., La résurrection de Jésus mystère de salus. Étude biblique, Paris: Cerf 1954.

Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp - przekład z oryginału, komentarz, oprać, ks. J. Homerski, Poznań-Warszawa: Pallottinum 1979.

Gi1son E., La théologie mystique de saint Bernard, Paris: Vrin 1947.

Gogola J.W. OCD, Teologia komunii z Bogiem, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2000.

Grzegorzewska-Sitek J., Tłuczek K., Rola i wartość rozwoju duchowego we współczesnym świecie, w: Duchowy wymiar istnienia, red. K. Obuchowski, M. K. Stasiak, Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi 2010, s. 129-144.

Ignacy do Kościoła w Rzymie, VII, 1; V, 1, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tł. A. Świderkówna, (Biblioteka Ojców Kościoła X), Kraków: Wydawnictwo „M” 1998, s. 128-131.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millenio ineunte [...] na zakończenie Wielkiego jubileuszu Roku 2001, Poznań: Pallottinum 2001.

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka, Wstęp - przekład z oryginału - komentarz, (PŚNT III/2), Poznań-Warszawa 1977.

Leclercq J., Chrystus w oczach średniowiecznych mnichów, tł. s. M. Borkowska OSB, (Źródła monastyczne XXV), Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów 2001.

Louf A., W szkole kontemplacji, tł. Z. Pająk, Kraków: eSPe 2006.

Martini C.M., Męka Jezusa Chrystusa według czterech Ewangelii. Medytacje, tł. S. Wąsik SI, F. Błaszkiewicz SI, Kraków: Wydawnictwo WAM 2003.

Meester de P. SJ, Odkryjmy na nowo Najświętsze Serce Jezusa, tł. S.R. Rybicki FSC, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2002.

Metody z Olimpu, św., Uczta; Orygenes, Homilie o „Pieśni nad Pieśniami”, Zachęta do męczeństwa, tł. S. Kalinowski, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1980, s. 19-173.

Paciorek A., Ewangelia umiłowanego ucznia, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2000.

Regnard J., La compassion comme chemin spirituel chez saint Bernard, „Collectanea Cisterciensia” 55(1993), s. 314-323.

Relacja trzech towarzyszy (Legenda trium sociorum), 100-101, w: Antologia mistyków franciszkańskich, t. I: Wiek XIII, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1985, s. 56-61.

Romaniuk K., Nowy Testament bez problemów, Warszawa: ATK 1983.

Pisma św. Franciszka z Asyżu, tł. K. Ambrożkiewicz, wyd. III, Warszawa 1990.

Tessarolo A. CSI, Teologia Serca Jezusowego, tł. Z. Morawiec CSJ, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 1997.

Tomasz z Celano, Traktat o cudach św. Franciszka z Asyżu (Tractatus de miraculis), 2, w: t e n ż e, Biografia św. Franciszka, (Źródła Franciszkańskie XIII-XIV w., t. III), Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Poznańskie 2007).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii