Kryteria rozeznawania duchowego i rozeznawania duchów w świetle współczesnej literatury teologiczno-duchowej

Jan Krzysztof Miczyński

Abstrakt


I criteri del discernimento spirituale e del discernimento degli spiriti nella luce della letteratura contemporanea teologico-spirituale

Il discepolo di Cristo è invitato di esercitare il discernimento spirituale e il discernimento degli spiriti. Quando si tratta di discernimento spirituale, bisogna intendere „spirituale” come livello al quale si esercita il discernimento. San Paolo insegna che i cristiani hanno ricevuto lo Spirito di Dio, per poter distinguere ciò che viene da Dio (cf. 1 Cor 2, 12). Quando si parla di discernimento degli spiriti, si tratta del ogetto a cui si applica il discernimento (situazioni di spirito, luci, mozioni e pure gli spiriti – esseri di natura personale – che agiscono nell’uomo). Solo l’uomo „spirituale” è capace di esercitare il discernimento spirituale. Nella Bibbia si trovano i dati, che aiutano a distinguere l’agire dello spirito maligno, dello „spirito della natura umana”, e pure dello Spirito Santo. La chiave fondamentale del discernimento sono le parole di Cristo riportate dal Vangelo. Sulla base biblica e tradizione ecclesiale, la Chiesa può riscoprire le nuove regole del discernimento, se lo necessita la situazione.


Słowa kluczowe


rozeznawanie duchów; rozeznawanie duchowe; duch zły; duch dobry; Duch Święty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adams P., Preparing for battle. A biblical strategy for spiritual warfare, Herts 1987.

Augustyn J., Metoda rozeznawania duchowego, [broszura; b.m.w.] 1991.

Barruffo A., Discernement, w: Dictionnaire de la vie spirituelle, red. S. de Fiores, T. Goffi, Paryż: Ed. du Cerf 1983, s. 271-279.

Burger Ch., Rozróżnianie duchów, w: Leksykon mistyki, red. P. Dinzelbacher, Warszawa: Verbinum 2002, s. 283-284.

Chmielewski M., Urbański S., Rozeznawanie duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków: Wydawnictwo „M” 2002, s. 756-760.

DeGrandis R., Schubert L., Uzdrowienie międzypokoleniowe. Osobista podróż ku przebaczeniu, (Żyć Dobrą Nowiną), tł. B. Włodarczyk, Łódź: Wydawnictwo Odnowy w Duchu Świętym 2002.

Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego [wstępem do życia w niebie], tł. T. Landy, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 1998.

Ignacy Loyola, św., Ćwiczenia duchowne, przeł. J. Ożóg, Kraków: Wydawnictwo WAM 1996.

Jan od Krzyża, św., Dzieła, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2010.

Jan Paweł II, Christifideles laici, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 345-480.

Jeanguenin G., Discernere: pensare e agire secondo Dio, Milano 2008.

Mokrzycki B., Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983.

Pisma św. Franciszka z Asyżu, tł. K. Ambrożkiewicz OFMCap, wyd. III, Warszawa: Ojcowie Kapucyni 1990.

Posacki A., Rozeznawanie duchowe, w: tenże, Encyklopedia zagrożeń duchowych. Mistyka, ezoteryzm, okultyzm, t. II, Kraków: Polwen 2009, s. 244-248.

Ruiz Jurado M., El discernimiento espiritual, Madrid 1994.

Schiavone P., Il discernimento. Teoria e prassi, Milano 2009.

Scupoli W., Walka duchowa, (Biblioteka Christianitas - Najważniejsze Książki Chrześcijaństwa), Poznań: Wydawnictwo AA 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii