Chrystocentryczna postawa miłości Matki Teresy z Kalkuty

Jacek Hadryś

Abstrakt


Christocentric Attitude of Love of Mother Teresa of Calcutta

The aim of the article is to show the christocentric attitude of love of bl. Mother Teresa of Calcutta. The source text are Teresa's writings featured in their entirety or in part in the publication Come Be My Light. The Private Writings of the “Saint of Calcutta”. The whole presentation has been divided into four parts. The first one presents Teresa's love for Christ, the second deals with the issues of love for Christ in the poorest of the poor, the third addresses the care of the Blessed to minister among the poor in the communion with Christ, and the last one is a look at Mother Teresa’s attitude of love through Benedict XVI’s thoughts selected from his encyclical letter Deus caritas est. The summary is a meditation of the Blessed put at the end. The article shows the christocentrism of attitude of love of Mother Teresa of Calcutta.


Słowa kluczowe


Bóg; Chrystus; miłość; Benedykt XVI; Matka Teresa z Kalkuty; Siostry Misjonarki Miłości; bliźni; ubogi; postawa miłości; chrystocentryzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 1, Rzym 2005.

Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, przekład T. Landy, Niepokalanów: Wydawnictwo 00. Franciszkanów 1998, s. 178-185.

Hadryś J., Rola miłości Boga i bliźniego w procesie uświęcenia w encyklice „Deus caritas est”, „Teologia i Moralność” 1(2006) (red. D. Bryl, J. Troska), s. 113-120.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1994, nr 1822.

Matka Teresa, „Pójdź, bądź moim światłem”. Prywatne pisma „Świętej z Kalkuty”, oprać, i komentarz B. Kolodiejchuk, tł. M. Romanek, Kraków: Znak 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii