Jezus Oblubieńcem człowieka. Refleksja na podstawie przeżyć mistycznych siostry Roberty Babiak

Paweł Synoś

Abstrakt


Jesus as a Human’s Beloved. Selected Remarks on Sister Roberta Babiak’s (1905-1945) Mystical Experiences

Christian life rests predominantly upon experiencing communion with God. This communion becomes a matter of fact thanks to the redemptive mysterium of Jesus Christ manifesting itself through Church. Christian mystics are peculiar witnesses to this truth. This paper presents how Sister Roberta Babiak’s mystical life started, developed and manifested itself. In the spiritual itinerary of this Polish mystic of the early 20th century, one can find evidence of a continuous growth in her intimate communion with Christ as her Beloved. Her texts show progression in spiritual life and her experiencing the particular stages of mysticism: from expurgation through partial union up to transforming deifying union. Although not well-known, the spiritual legacy of Sister Babiak is a tremendous example of nuptial mysticism in the Polish history of spirituality.


Słowa kluczowe


mistyka oblubieńcza; uściski miłości; zaręczyny duchowe; zjednoczenie przekształcające; małżeństwo duchowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babiak R., W oceanie Miłości Miłosiernej Trójcy Przenajświętszej, Autobiografia i Dziennik duchowy, Stara Wieś 2005.

Chmielewski M., Mistyka, w: Leksykon duchowości katolickiej, Lub- lin-Kraków: Wydawnictwo „M” 2002, s. 536-542.

Gogola J. W. OCD, Teologia komunii z Bogiem, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2003.

Jan od Krzyża, św., Pieśń Duchowa, tł. B. Smyrak OCD, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2002.

Jan od Krzyża, św., Żywy Płomień Miłości, tł. B. Smyrak OCD, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2003.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w: Sobór Watykański 11, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, wyd. III, Poznań: Pallottinum 1994, s. 105-166.

Lurker M., Oblubienica, Oblubieniec, w: Słownik obrazów i symboli biblijnych, tł. K. Romaniuk, Poznań: Pallottinum 1989, s. 139-140.

Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu, Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, przekład P. Napiwodzki, Kraków: Wydawnictwo Znak 2011.

Teresa od Jezusa, św., Droga doskonałości, w: t a ż, Dzieła, t. II, tł. H.P. Kossowski, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1987.

Teresa od Jezusa, św., Księga życia, w: t a ż, Dzieła, t. I, tł. H.P. Kossowski, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1997.

Teresa od Jezusa, św., Twierdza Wewnętrzna, w: taż, Dzieła, t. II, tł. H.P. Kossowski, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1987.

Urbański S., Doświadczenie Boga w życiu siostry Roberty Babiak, w: Duchowość polska. Kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku, (Mistyka polska, t. X), red. S. Urbański, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2002, s. 19-113.

Urbański S., Mistycyzm. Zjednoczenie przekształcające, „Roczniki Teologiczne” XLII( 1995), z. 5, s. 61-81.

Urbański S., Teologia życia mistycznego. Studium polskiej mistyki (1914- 1939), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 19992.

Wojtowicz M. SI, Bliskość z Jezusem w duchowości siostry Roberty Babiak, w: Ukryta w Bogu. Materiały z sympozjum w 100-lecie urodzin i 60. rocznicę śmierci s. Roberty Babiak (1905-1945) ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Stara Wieś 2005, s. 56-60.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii