Świętość w ujęciu Sługi Bożego ks. Wincentego Granata († 1979)

Jerzy Misiurek

Abstrakt


Sanctity as Defined by the Servant of God Father Wincenty Granat

The problem of reaching personal sanctity through Church, highlighted by the constitution Lumen Gentium issued by the Second Vatican Council, is one of key topics discussed in the theological works of the outstanding researcher Professor Father Wincenty Granat. He elaborated widely on the concept of Christian sanctity, which he identified with perfection. Drawing upon the texts of the Old and the New Testament, Father Granat emphasised that love is the foundation of sanctity. This is why, Father Granat taught about sanctity as friendship with Christ. Christ is an example of sanctity for all, this is why we all should follow Him. Servant of God Father Granat claimed strongly that the Church has its inner powers to transform sinners into saints, even though its full sanctity will come with eschatological times.


Słowa kluczowe


świętość; doskonałość; miłość; powołanie; naśladowanie Chrystusa; przyjaźń z Chrystusem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balter L., Świętość jako cel i kres rozwoju duchowego, „Communio” 10(1995), s. 191-205.

Gołębiowski P., Żył prawdą w miłości, „Studia Sandomierskie” 2(1984), s. 44-47.

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. I-II, Lublin: TN KUL 1972-74.

Krasiński J., Teolog soborowych trendów, „Studia Sandomierskie” 2(1981), s. 22-29.

Misiurek J., Drogi człowieka ku poznaniu Boga, w: Tajemnica człowieka. Wokół osoby i myśli ks. Wincentego Granata, red. Cz. Bartnik [i in.], Lublin 1985, s. 109-126.

Pałubska Z., W obecności Boga. Duchowość w życiu i nauczaniu ks. Wincentego Granata, Lublin 2005.

Szumił H., Deo et Ecclesiae. Życie i działalność ks. Wincentego Granata, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 1993.

Szumił H., Ksiądz Wincenty Granat - nauczyciel chrześcijańskiej doktryny i jej realizator (1900-1979), w: Chrześcijanie, red. B. Bejze, t. XI, Warszawa: ATK 1983, s. 9-193.

Tatar M., Świętość chrześcijanina, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii