„Metody wschodnie” w medytacji chrześcijańskiej. Szansa czy zagrożenie?

Henryk Wejman

Abstrakt


The Method's Eastern in the Meditation of Christian Chance Or Threat?

Nowadays more and more people are interested in meditation. They see in it a cure for daily stresses and anxieties. Perceiving it as a form of theraphy, at the same time confirms the limitation of therapeutic methods for strictly scientific attitude. The achievements of civilization, enabling them to more frequent contact with other religions, because of their interests become increasingly unchristian form of meditation.This refers primarily to the method of meditation based on the Far East religions: Hinduism and Buddhism and Zen, transcendental meditation and yoga. In many of them Christians have undergone tiring rythm of social life, see the way to achieve emotional balance and inner peace. But their religion and faith in Christ inspire them to ask questions of practical nature: how, in its prayer, meditation can refer to methods of Far East and to what degree can apply this kind of synthesis? The answers to these questions gave of their time Vatican Congregation for the Doctrine of the Faith. In a letter to the Bishops of the Catholic Church on certain aspects of Christian meditation has indicated that the Far East meditation techniques can be used by Christians to cultivate apersonal meditation on the codition of their recognition of the personal nature of human existance and his capacity for personal relationship with God, and the perception of free prayer.


Słowa kluczowe


medytacja; metody wschodnie; wiara; miłość; modlitwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielewski M., 101 pytań o życie duchowe, Lublin: Polihymnia 1999.

Jan od Krzyża, św., Dzieła, Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych 1986.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin: RW KUL 1994.

Kongregacja ds. Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.), 23(1989), nr 12, s. 3-5.

Nowaczyk J., Wychowanie do modlitwy, „Katecheta” (1975), nr 19, s. 14-22.

Ratzinger J., List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 23(1989), nr 12, s. 1-2.

Słomka W., Medytuję więc jestem, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 1992.

TeresaodJezusa, św., Dzieła, t. I, Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych 1987.

TeresazLisieux, św., Rękopisy autobiograficzne, Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych 1997.

Wejman H., Komplementarność duchowości stanów życia w Kościele, Poznań: RW WT UAM 2002.

Wejman H., Modlitwa, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin−Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 545-549.

Wejman H., Modlitwa jako środek w kształtowaniu wspólnoty rodzinnej, „Studia Paradyskie” (1997), nr 6/7, s. 275-285.

Zarzycki S., Medytacja, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin−Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 501-515.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii