Figura biblijnego Dawida wzorem relacji mężczyzny do Boga

Izabela Kowalska

Abstrakt


La figura biblica di Davide come modello del rapporto reciproco fra un uomo e Dio

Cercare la spiritualitàdegli uomini e definire il suo modello specifico à una caratteristica tipica per ciascuna delle tappe della storia umana. Allora non c'à da meravigliarsi che questo argomento rimane il punto forte anche nellà l'ambiente della teologia cristiana. La base fondamentale della antropogia cristiana rimane sempre la rivelazione di Dio, e soprattutto estremamente ricche tradizioni bibliche dellà l'Antico e del Nuovo Testamento. Prestando attenzione al messaggio biblico, che in lasso dei secoli veniva instancabilmente rivelato da Dio alle successive generazioni degli uomini, fornisce anche oggi il punto di riverimento per chi vuole scoprire e proporre il modello vero e proprio di un marito e di un padre. Purtroppo il mondo e il tempo odierno non aiuta per niente a creare e vivere una vita da uuomo vero e proprio secondo il progetto di Dio. L'istituzione di marito e di padre stanno vivendo oggi una crisisi notevole, perci pi che mai, abbiamo bisogno di riscoprire di nuovo il concetto, la missione ela vocazione degli uomini in base alle radici sicure della rivelazione divina. Il motivo ulteriore per scoprire una definizione nuova della maschilità e della spiritualità maschile sarebbe la mancanza notevole delle publlicazioni scientifiche che si dedichano a questargomento. Sorge quindi una necessità di un maggiore interesse per un essere umano, che un uomo per presentare la sua identità vera, i compiti fondamentali da fare e la sua missione da realizzare. Questo articolo dunque una prova di porre queste domande sulla spiritulaità maschile e di cercare le risposte adeguate al riguardu in base alla figura biblica del re Davide. La vita di questo re di Israele fu il punto di riferimento per presentare la ricchezza della vita interiore degli uomini, le varie forme di realizzazione la vocazione umana e le enormi possibilità che furono messe da Dio in ogni maschio.


Słowa kluczowe


król Dawid; biblijna koncepcja człowieka; męska duchowość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich mediach, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003.

Brzegowy T., Prorok Natan i budowa świątyni, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 40(1987), nr 1, s. 7-19.

Chmielewski M,. Vademecum duchowości katolickiej. 101 pytań o życie duchowe, Lublin: Polihymnia 2004.

Dziadosz D., Monarcha odrzucony przez lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2006.

Dziadosz D., Przymierze Dawidowe w deuteronomistycznej historii zbawienia, „Verbum Vitae” 2003, nr 4, s. 29-52.

Dziewiecki M., Najpiękniejsza historia miłości. Portret mężczyzny i kobiety XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2005.

Eldredge J., Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy, przeł. J. Grzegorczyk, Poznań: Wydawnictwo W drodze 2003.

Goliński Z., Specyficzne trudności w duszpasterstwie mężczyzn, „Ateneum Kapłańskie” 59(1959), s. 58-63.

Guillet J., Powołanie, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. León-Dufour, przeł. K. Romaniuk, Poznań−Warszawa 1985.

Ilgiewiczowie N. i P., Kształtowanie osobowości chłopca-mężczyzny, „Ateneum Kapłańskie” 59(1959), s. 17-31.

Kominek B., Mężczyzna w Kościele, „Ateneum Kapłańskie” 59(1959), s. 7-17.

Łach J., Mesjańskie proroctwo Natana (2 Sm 7), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 13(1966), nr 1, s. 51-69.

Ładyżyński A. K., Męskość jako droga do ojcostwa, „Życie Duchowe” 2006, nr 47, s. 7-16.

Martini C. M., Dawid grzesznik i człowiek wiary, przeł. J. Oleksy, Kraków: Wydawnictwo WAM 1998.

Mierzwiński B., Mężczyzna istota nieznana, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” 1999.

Mierzwiński B., Ojciec, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa−Łomianki 1999.

Motte R., Dawid, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. León-Dufour, przeł. K. Romaniuk, Poznań−Warszawa.

Nowak J. A., Duchowość mężczyzny, w: Duchowość św. Józefa z Nazaretu, red. M. Chmielewski (Homo meditans, XXIV), Lublin 2003, s. 187-200.

Pilśniak M., Dawid, czyli ty, „List” 2006, nr 10, s. 35-40.

Poręba P., Psychologiczne uwarunkowania życia małżeńskiego, Lublin: RW KUL 1977.

Słomka W. Duchowość kapłańska, „Ateneum Kapłańskie” 83(1991), t. 109.

Tronina A., Teologia psalmów. Wprowadzenie do lektury Psałterza, Lublin: RW KUL 1996.

Węglewska M., Kobiece pytania o męską duchowość, „Więź” 2003, nr 7, s.6-10.

Witczyk H., Teofania w Psalmach, Kraków: Wydawnictwo PPT 1985.

Wołochowicz M. i P., Korona ci z głowy nie spadnie! Faceci, chłopaki − odważcie się być mężczyznami! Dziewczyny, panie − pozwólcie im być mężczyznami!, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym” 2002, nr 5, s. 4-11.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii