Egzystencjalny wymiar kerygmatu Apostoła Pawła

Jan Krzysztof Miczyński

Abstrakt


Existential Dimension of the Apostle Paul's Kerygma

The article presents the “Existential dimension of the Apostle Paul's kerygma”. In the beginning is a quoted definition of a Greek noun kérygma. The theological sense of this word and comes from its verb kerýssein means − to preaching the Good News about Jesus Christ. To announce the Gospel was a particular solicitude of the Apostolic Church, of Saint Paul. The Apostle introduced himself in Romans as: “Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God – the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures” (1, 1). The author of the article sets his sights on presenting a live force contained in kerygmat, which preached the Apostle of the Nations, as well as showing the source of the power of the Good News and the necessity of delivering it to all people in the world.


Słowa kluczowe


Dobra Nowina; nowa ewangelizacja; kerygmat; sposoby głoszenia ewangelicznego orędzia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzuszek B., Kerygmat, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol.1363-1364.

Ciardi F.,Słowo dające życie. Słowo, którym się żyje, w: Słowo życia. Sympozjum w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Katowice, 25-26 IX 2007, red. K. Lala, Katowice 2008, s. 31-44.

Dictionnaire de spiritualità. Ascétique et mistique. Doctrine et histoire, red. M.Viller [i in.], t. I-XVI. Tables Générales, Paris 1932-1995.

Drączkowski F., Kerygmat, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 1362-1363.

Jankowski A., Kerygmat w Kościele Apostolskim. Nowotestamentowa teologia głoszenia Słowa Bożego, Częstochowa 1989.

Kudasiewicz J., Zuberbier A., Kerygmat, w: Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1998, s. 237-238.

Langkammer H., Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu. Wydanie poszerzone, wyd. IV, Wrocław 1992.

Mollat D.,Évangile, w: Dictionnaire de spiritualità. Ascétique et mistique. Doctrine et histoire, red. M. Viller [i in.], t. IV, Paris 1961, s. 1753-1761 (La Bonne Nouvelle dans S. Paul).

Nagórny J., Kerygmat, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol.1364-1365.

Paciorek A., Kerygmat, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol.1360-1362.

Prado Flores J. H., Jak ewangelizować ochrzczonych, Łódź 1993.

Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii