Opatrzność Boża – teologia i doświadczenie duchowe

Zofia Pałubska

Abstrakt


Divine Providence – Theology and Spiritual Experience

God reveals Himself to man in a variety of forms. The form that is most available and at the same time most needed by the Creation is His revelation in His careful protection of it. Theologians explain the source of such revelation with His love and His desire for good. Encountering the difficulty connected with reconciling the Divine Providence with the existence of evil in the world scholars explain that God respects the freedom of man, who may refrain from choosing good; and then God may allow the affliction of evil for didactic reasons – the experience of evil should incline the Creation to reject it and to choose good. God's kindness revealed to man makes man entrust himself to God and follow Him in His protective actions as well as publicly worship Him in the Church's liturgical prayer.


Słowa kluczowe


Boże działanie; Boża opieka; zawierzenie Bogu; chwała Boga; Opatrzność; godność człowieka; wolność człowieka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik Czesław Stanisław, Dogmatyka katolicka, t. I, Lublin 2009, s. 145-166.

Boża Opatrzność i zaufanie Bogu, „Zeszyty Formacji Duchowej” 6(2001), z. 17.

Gałaj Andrzej, Zagadnienie Opatrzności Bożej w opracowaniu św. Tomasza zAkwinu, „Studia Teologiczne” 16(1998), s. 289-306.

Glemp Józef, Opatrzność Boża i jej świątynia w Polsce, Warszawa 2007.

Glemp Józef, Opatrzność pod Krzyżem Chrystusa i naszym, Warszawa 2003.

Granat Wincenty, Dogmatyka katolicka, t. I: Bóg jeden w Trójcy Osób, Lublin 1962, s. 273-293.

Jean-BaptisteSaint-Jure, Zaufanie Opatrzności Bożej, tł. L. Danilecka, Warszawa 2009.

Pylak Bolesław, Boża Opatrzność a zło w świecie, Lublin 1960.

Szczurek Jan D., Opatrzność Boża w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, „Analecta Cracoviensia” 38-39(2006-2007), s. 333-352.

Szczurek Jan, Trójjedyny. Traktat o Bogu w Trójcy Świętej jedynym, Kraków 1999, s. 298-338.

Św. JanDamasceński, Wykład wiary prawdziwej, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1999, s. 120-124.

Caussade de Jean-Pierre, Powierzenie się Bożej opatrzności, tł. J. Gorecka-Kalita, Kraków 2003.

Konstytucja 3 Maja 1791 r. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, oprac. Jerzy Kowecki, Warszawa 1991.

Sinka Tarsycjusz CM, Nowenna do Opatrzności Bożej, Kraków 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii