Chrystus w duchowości bł. Marii Angeli Truszkowskiej

Jerzy Misiurek

Abstrakt


Christ in the spirituality of Blessed Mary Angela Truszkowska

Blessed Angela Truszkowska is among the important figures in nineteenth-century Poland. She was a co-founder of the Congregation of Felician Sisters. Her writings testify to her love of Jesus Christ, the Divine Bridegroom and His Church. It is in the Divine Master that Truszkowska had found a sense of religious life, therefore she showed Him as a model of love that did not hesitate to lay down His life and remain under the Eucharistic forms. She encouraged her fellow sisters to fulfil God's will modelled on Christ, and to imitate Him in their whole life. She thought that the consecrated person was called to sanctity and should make every effort to follow Jesus Christ; His words should be radically put into practice in this person's life.


Słowa kluczowe


świętość; duchowość; wola Boża; naśladowanie Chrystusa; wzór miłości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Calasans S. J.: Maria Angela Truszkowska, Rzym 1993.

Czernigiewicz M. R.: Różaniec święty w życiu Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 1825-1899, Buffalo 1949.

Dmowska M. B.: Matka Maria Angela Truszkowska. Założycielka Felicjanek 1925-1899, Buffalo 1949.

Dmowska M. B.: Aby żyć, trzeba umrzeć. Bł. Maria Angela Truszkowska, Warszawa 1993.

Droga do beatyfikacji Marii Angeli Truszkowskiej, Warszawa 1993.

Frankowska E. Ch.: Jej zwycięstwo. Sylwetka duchowa Matki Angeli Truszkowskiej Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Rzym 1959.

Frankowska E. Ch.: Czcigodna Służebnica Boża Angela, w: Polscy święci, t. VII, red. J. Bar, Warszawa 1985, s. 83-123.

Frankowska E. Ch.: Matka Angela Truszkowska Założycielka Felicjanek, Warszawa 1986.

Górski A.: Angela Truszkowska i Zgromadzenie Sióstr Felicjanek na tle myśli religijnej w Polsce XIX wieku, Poznań 1959.

Historia Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa, t. I-III, Kraków 1924-1932.

Misiurek J.: Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. II (w. XVIII-XIX), Lublin 1998, s. 308-315.

Pamiętnik Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Rzym 1981.

Spychalska M. A.: Matka Angela Truszkowska, „L'Osservatore Romano” 14(1993), nr 4, s. 58-59.

Stępniewska F.: Dojrzałość chrześcijańska w cierpieniu na przykładzie Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej (Homo meditans 11), Lublin 1994, s. 239-254.

Szczurek J. D.: Rekolekcje z… Błogosławioną Marią Angelą Truszkowską, Kraków 2002.

Szlęzak M. B.: Truszkowska Zofia Kamila, w: Hagiografia Polska, t. II, red. R. Gustaw, Poznań 1972, s. 265-296.

Szlęzak M. B.: Matka Maria Angela Truszkowska (1825-1899), w: Chrześcijanie, t. VI, red. B. Bejze, Warszawa 1981, s. 267-279.

Szmigielska M. J.: Ciemność jak dzień zajaśnieje. Bł. Maria Angela Truszkowska, założycielka Felicjanek (1825-1899), Warszawa 1993.

Warzeszak J.: Bł. Maria Angela Truszkowska. Patronka Chorych, Warszawa 1994.

Wieczorek P.: Święci wśród nas. Bł. Siostra Maria Angela Truszkowska, Kraków 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii