Autor - szczegóły

Napiórkowski, Stanisław Celestyn, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Profesor emerytowany, Polska