Autor - szczegóły

Napiórkowski, Stanisław C., Polska

 • Vol 2 (2010) - Recenzje
  SCRIPTURAE LUMEN. Biblia i jej oddziaływanie, I: Ewangelia o Królestwie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, ss. 751
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Recenzje
  „Lignum Vitae”. Rocznik Teologiczny WSD OO. Franciszkanów, 10(2009) [Łódź-Łagiewniki]
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Sprawozdania
  O Święto Stworzenia. Sympozjum w Łodzi-Łagiewnikach, 26-27 października 2007 roku
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Sprawozdania
  Dlaczego Szkot? Sympozjum z okazji jubileuszu 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota († 1308). Instytut Franciszkański oraz WSD Franciszkanów. Łódź-Łagiewniki, 17-18 października 2008 roku
  Szczegóły  PDF