Autor - szczegóły

Kowalczyk, Mirosław, Polska

  • Vol 2 (2010) - Sprawozdania
    Pierwsze Lubelskie Dni Personalizmu Chrześcijańskiego. Sprawozdanie z Sympozjum, Lublin - KUL 26-27 kwietnia 2010 r.
    Szczegóły  PDF
  • Vol 5 (2013) - Recenzje
    Katarzyna Anna Parzych-Blakiewicz, Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku, seria: Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010
    Szczegóły  PDF