Autor - szczegóły

Kowalczyk, Marian, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

  • Vol 2 (2010) - Artykuły
    Aktualizacja wierności Chrystusa w pallotyńskim posługiwaniu kapłańskim
    Abstrakt  PDF
  • Vol 3 (2011) - Artykuły
    Die Rolle der Enzykliken von seliggesprochenem Johann Paul II. für die Gestaltung des Christenlebens
    Abstrakt  PDF